Akce - Pro osoby výdělečně činné máme připravené balíčky BOZP a PO

Náš cíl

Cílem našich služeb je ochránit klienta před následky plynoucími z neznalosti a ignorování legislativy BOZP a PO. Finanční odměna za pravidelný servis se odvíjí od náročnosti provozu, zařazení do kategorie požárního nebezpečí a počtu pracovníků - smluvní cena. BOZP se dotýká velkého množství právních předpisů a v případě jejich nedodržení se zbytečně vystavujete velkému nebezpečí postihu ze strany kontrolních úřadů a zdravotních pojišťoven. Zajistíme bezpečnostní značky a označení únikových cest. Provádíme poradenskou činnost. Audit stavu BOZP a PO. Teritorium poskytovaných služeb BOZP a PO – západní čechy, severní čechy, střední čechy.

Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání. Bezpečnostní tabulky  E-safetyshop_eu
src=

Školení provádíme přímo u klienta.
osvědčení - koordinátor živnostenský list 1 živnostenský list 2

Dokumenty ke stažení.
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. Záznam o úrazu 2010 Záznam o úrazu 2010 hlášení změn

Po dohodě jsme schopni zajistit veškerá specializovaná – profesní školení, dle přání a potřeb zákazníka, prostřednictvím některého z externích lektorů – specialistů. Máte-li zájem setkat se s námi a dovědět se o našich službách více, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s čímkoliv poradíme a pomůžeme!

Bezpečnost práce


Požární ochrana